کاوه مهرانور

شهروند ایرانی / کانادایی


مهندسي عمران - مديريت منابع انسانی - مديريت اقتصاد و تجارت بين المللی
صاحب امتیاز بیشتر از 10 کمپانی موفق در آمریکا و کانادا

 اطلاعات شخصی


نلم کاوه
نام خانوادگی مهرانور
سکونت : کانادا
سال تولد 1354
ملیت ایران / کانادا
زبان ها فارسی/انگلیسی

 تماس


تماس رایگان 18334593737
ایمیل info@kavehmehranvar.com
سایت kavehmehranvar.me

من کاوه مهرانور 42 ساله، تاجر و سرمایه گذار هستم. در حال حاضر با سرمایه گذاری هائی که در طول سالیان طولانی اقامتم در کانادا داشته ام، صاحب امتیاز چندین شرکت موفق در آمریکا و کانادا می باشم. اولین علاقه مندی های من به تجارت از فعالیت اقتصادی پدرم در یک کارخانه در ایران آغاز شد. من تهرانی هستم و بزرگ شده محله ی زعفرانیه. پدر من تاجر و سرمایه گذار بود، با گسترش فعالیت هایش من به همراه خانواده در 11 سالگی به همراه وی به کانادا مهاجرت کردیم. این مهاجرت البته بی بازگشت نبود. به علت اینکه پدر همچنان صاحب امتیاز کارخانه اش در ایران بود؛ من نیز به همراه او برای سرکشی به ایران می آمدم. این سر کشی و سفرها به مرور زمان علاقه مندی به تجارت را هم در من متبلور کرد. در آن سالها پدر به چندین کشور ترکیه، انگلستان و کانادا به صورت مستمر سفر می کرد و گاها در یکی از این کشورها برای مدتی اقامت داشت. طبعا تحصیلات من هم در مقاطع مختلف در این کشورها صورت گرفته است. اولین علاقه مندی های من کاوه مهرانور به تحصیلات وابسته به کسب و کار پدر بود و بیشتر در حوزه های تجارت بین الملل و مدیریت ریسک و سرمایه گذاری؛ اما به مرور زمان با علاقه مندی به رشته های مهندسی عمران تحصیلاتی نیز در این رشته داشتم.


مديريت بازاريابی و ارتباطات

  • 75%
کاوه مهرانور شهروند ایرانی / کانادایی

مهندس عمران

  • 85%
ساکن کانادا و امریکا

مديريت مبانی سرمايه گذاري

  • 65%
شهروند ایرانی / کاناداییشرکت ها
(آمریکا و کانادا)


Rock enterprises Ltd, Kaveh general trading, Kava investment group, Porsazan kaveh, Mystic entertainment, Kmk enterprises Ltd, K2 investment group, Diamond property management group, Ki media group, Hawk enterprises inc, Sunrise build & design inc.تحصیلات
(ایران , ترکیه, کانادا )


مهندسي عمران, مديريت منابع انسانی، مديريت اقتصاد و تجارت بين المللی، مديريت حقوق بين الملل، مديريت بازاريابی و ارتباطات، مديريت امور مالي و حسابداري، مديريت بازاريابي و مبانی اقتصاد, مديريت ريسک، مديريت مبانی سرمايه گذاري داخلی و خارجی و مفاهيم عملکرد مالی